• 0532 484 77 42
  • ucarligenclikdernegi@gmail.com
  • ugdevs@gmail.com

Ulusala Gençlik Politikaları

Ulusala Gençlik Politikaları

Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları, ulusal bağlamda gençlik politikalarının şekillenmesine ve gençlerin sürece dahil edilerek bu sürecin uygulanmasını hedefler. Bu sürece, gençleri, kamu kurumlarının temsilcilerini, STK’ları dahil ederek, gençlik politikalarının etkilenen bütün grupları içerisine alan bir yaklaşım izler.

PROJENİN AMACLARI;

– Ulusal gençlik politika belgesinin gençlerin ihtiyaçlarını odağa alarak düzenlenmesini sağlamak

– Yerel odaklı ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlamak

– Gençlerin demokratik karar alma mekanizmalarına katılımını kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşmasına ön ayak olmak
Projemiz kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde çalıştaylar gerçekleştirilecek ve gençlerin bölgesel politika belgelerini oluşturmaları üzerine çalışmaları sağlanılacaktır. Bu kapsamda 175 genç sürece dahil edilecektir.

Bölgesel Seminerlerin tarihleri ve uygulama yerleri :

Tekirdağ (16/18-10-2017) – Marmara Bölgesi ( Son Başvuru Tarihi : 12-10-2017 )

Uşak ( 20/22-10-2017) – Ege Bölgesi ( Son Başvuru Tarihi : 16-10-2017 )

Isparta (24/26-10-2017) – Akdeniz Bölgesi ( Son Başvuru Tarihi : 20-10-2017 )

Nevşehir (28/30-10-2017) – İç Anadolu Bölgesi ( Son Başvuru Tarihi : 24-10-2017 )

Giresun (01/03-11-2017) – Karadeniz Bölgesi ( Son Başvuru Tarihi : 26-10-2017 )

Diyarbakır (04/06-11-2017) – Güneydoğu Anadolu Bölgesi ( Son Başvuru Tarihi : 30-10-2017 )

Van (08/10-11-2017) – Doğu Anadolu Bölgesi ( Son Başvuru Tarihi : 01-10-2017 )

Başvuru Formu :http://www.yereldenulusala.org/…/bolgesel-seminerler-basvu…/

 

ugdorg

Mesajınızı bırakın